Prądy selektywne - Możliwość wpływania określonymi prądami na układ wegetatywny człowieka była opisywana w pracach austriackiego fizjologa E. Henssage w latach 1951-1956. Podawał on parametry poszczególnych prądów i wskazywał na możliwość wykorzystania ich w lecznictwie.  Doktor Kwaśniewski zapoznał się z pracami tego fizjologa, ponieważ szukał fizykalnej metody leczenia bez zagrożenia popełnienia błędu. Wszystkie znane metody fizykalne, w tym […]
Wykaz chorób leczonych prądami selektywnymi - 1. PRĄDY „PS” PODANE NA CENTRALNY UKŁAD NERWOWY – leczą neurastenię stany po zapaleniu opon mózgowych stany po wstrząśnieniu mózgu nerwice roszczeniowe zaburzenia w krążeniu płynu mózgowo-rdzeniowego bóle głowy po nakłuciu lędźwiowym jaskrę zaćmę migrenę okoporażenną skojarzoną z neurastenią nadciśnienie chwiejne 2. STOSOWANIE PRĄDÓW „PS” NA TKANKI OBWODOWE – leczy chorobę Bechterewa chorobę Buergera chorobę […]