Możliwość wpływania określonymi prądami na układ wegetatywny człowieka była opisywana w pracach austriackiego fizjologa E. Henssage w latach 1951-1956. Podawał on parametry poszczególnych prądów i wskazywał na możliwość wykorzystania ich w lecznictwie. 

Doktor Kwaśniewski zapoznał się z pracami tego fizjologa, ponieważ szukał fizykalnej metody leczenia bez zagrożenia popełnienia błędu.
Wszystkie znane metody fizykalne, w tym akupunktura działają nieswoiście na zasadzie: pomoże, nie pomoże, zaszkodzi.
Prądy selektywne dawały nadzieję na uniknięcie takich błędów. Działają one zawsze skutecznie, szczególnie prądy działające na układ wegetatywny – pobudzające układ sympatyczny lub parasympatyczny.
Praktycznie w każdej chorobie występują zaburzenia w czynności układu wegetatywnego, polegające na ogólnej lub miejscowej przewadze układu sympatycznego albo parasympatycznego, o czym wiedzą Chińczycy, chociaż inaczej te zaburzenia nazywają.
Doktor Kwaśniewski z podanych przez Henssage parametrów prądu, dzięki długotrwałym i licznym obserwacjom, wybrał dla poszczególnych rodzajów prądu parametry o najkorzystniejszym działaniu. Jako lekarz związany przysięgą Hipokratesa starał się pomagać chorym jak najlepiej, bez bólu, bez uciekania się do operacji tak, aby nie powodować spustoszeń w organizmie. Stosowanie prądów selektywnych jako wspomaganie leczenia żywieniem optymalnym, jest na pewno metodą tańszą, lepszą i bezpieczniejszą.
Dokonany przez Doktora Kwaśniewskiego wybór pięciu rodzajów prądu o działaniu terapeutycznym pozwala objąć terapią dużą grupę chorych, których główną przyczyną są zakłócenia równowagi w układzie wegetatywnym sympatycznym i parasympatycznym.
Określenie ustalonych parametrów tych prądów ograniczyło do minimum możliwość pomyłkowego zastosowania niewłaściwej terapii.
Prototypowy egzemplarz aparatu “PENTAPULS”do terapii prądami opracował dr Kwaśniewski w 1984. Aparat ten był badany w Instytucie Balneoklimatycznym w Poznaniu podczas normalnej dwuzmianowej pracy Zakładu Fizykoterapii w okresie pół roku ( od 29.10.1984 r do 10.05.1985 r.) Opinia Instytutu o aparacie była pozytywna. Stwierdzono jego przydatność w elektroterapii i prostą obsługę.
Aparat “PENTAPULS” był również opiniowany przez Centralny Ośrodek Techniki Medycznej w Warszawie, Naczelny Inspektorat Lecznictwa Uzdrowiskowego w Warszawie oraz Centralny Szpital Kliniczny Centrum Kształcenia Podyplomowego WAM.
Na tej podstawie Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej wydało pozytywną opinię o przydatności ze wskazaniem na standardowe wyposażanie zakładów i gabinetów fizykoterapii.

Właściwości prądów selektywnych

Prądy selektywne, w zależności od rodzaju prądu i obszaru, na który są aplikowane wpływają bezpośrednio na:
mięśnie prążkowane
mięśnie gładkie narządów wewnętrznych,
na naczynia krwionośne i chłonne,
na nerwy obwodowe,
centralny układ nerwowy
układ wegetatywny.

Prądy selektywne stosowane na centralny układ nerwowy wpływają ogólnie na cały organizm. W przypadku stosowania ich na tkanki obwodowe działanie ich jest ograniczone głównie do obszaru przepływu prądu

Aparat “PENTAPULS” wytwarza prądy typu PS, S, SVU, O oraz NF

PS – działają pobudzająco na układ wegetatywny – parasympatycznym
S – działają pobudzająco na układ sympatyczny
SVU – skuteczne są w leczeniu nietrzymania moczu
O – leczą zaparcia atoniczne działając bezpośrednio na mięśnie gładkie jelit
NF – są stosowane w leczeniu niedowładów w stanach pourazowych, w zaburzeniach troficznych, w zaburzeniach czucia związanych z drętwieniem i uczuciem zimna.
Dla uzyskania oczekiwanych efektów leczniczych dr Kwaśniewski zaleca przeprowadzanie 10 zabiegów trwających po 30 minut lub 15 zabiegów trwających po 20 minut.
Najważniejsze jest działanie prądów selektywnych na układ wegetatywny, gdyż ten układ bezpośrednio lub pośrednio steruje wszystkimi czynnościami komórek, tkanek i narządów całego organizmu.

W porównaniu do innych metod leczenia prądy selektywne działające na układ wegetatywny wyróżniają się następującymi korzystnymi właściwościami:
korzystny efekt leczenia występuje praktycznie u każdego chorego. Jest to oczywiste, ponieważ każdy człowiek ma układ wegetatywny, którego czynności są zakłócone chorobą. Prądy selektywne usuwają te zakłócenia, co często jest równoznaczne z wyleczeniem.
Po serii zabiegów ich działanie utrzymuje się miesiące, lata, czasem nawet ponad 30 lat.
Przy stosowaniu ich na centralny układ nerwowy mają działanie ogólne na cały organizm,
przy ich stosowaniu na tkanki obwodowe działanie jest ograniczone do obszaru przepływu prądu
można je dawkować stosownie do potrzeb i ewentualnie “leczyć” przedawkowanie jednego prądu, prądem o działaniu przeciwnym ( w praktyce nie ma takiej potrzeby, a wyjątki są nieliczne)
umożliwiają skuteczne leczenie także w przypadku, gdy u tego samego chorego występuje choroba z przewagą układu sympatycznego w jednym narządzie i choroba towarzysząca z przewagą układu parasympatycznego w innym narządzie lub okolicy ciała ( np. Jednoczesne występowanie u chorego neurastenii i migreny, najczęściej okoporażennej, bądź skojarzenie neurastenii z chorobą wrzodową).
Pomagają w stawianiu prawidłowej diagnozy i stosowaniu skutecznego leczenia w przypadku schorzeń o podobnych objawach lecz różnych różnych przyczynach (np. stany migrenowe).

Działanie prądów selektywnych jest szybsze i skuteczniejsze oraz dłużej się utrzymuje w przypadku stosowania żywienia optymalnego. Jeśli przyczyną choroby jest niewłaściwe odżywianie, to oczywiste jest, że bez jego zmiany na optymalne, choroba po pewnym czasie wróci.
` Bywają choroby, przy których mimo stosowania żywienia optymalnego zabiegi trzeba powtarzać. Są to głównie choroby układu nerwowego. Należą do nich SM, choroby przebiegające ze zwężeniem tętnic (zimne kończyny), choroby nerwów obwodowych połączone z upośledzeniem ukrwienia, gościec przewlekły postępujący ze zniekształceniami stawów, nietrzymanie moczu u chorych w podeszłym wieku.
Opracowano na podstawie książki
Instrukcja Medyczna Pentaplus aparat do terapiiprądami selektywnymi Opracowanie lek. med. Jan Kwaśniewski specjalista medycyny fizykalnej i balneologii.

Zabiegi prądami selektywnymi, konsultacje lekarskie i dietetyczne: Poznań, Osiedle Jana III Sobieskiego, pawilon 52
t.61 83 33 7888, k. 501 405 968, zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 do 16:00