W nawiązaniu do artykułów zamieszczonych w miesięcznikach “Optymalni” VIII i IX 2008 pt. “Czysta woda zdrowia doda” – chcemy zakomunikować, iż od dłuższego już czasu obserwujemy czy i jak woda taka czy inna może wpływać na zdrowie człowieka a w szczególności czy jakość spożywanej wody ma wpływ na stan zdrowia Optymalnych. W ramach dyżurów doradców w Klubie oraz telefonicznych konsultacji, stwierdziliśmy, że wśród Optymalnych mimo prawidłowego stosowania zasad żywienia optymalnego, występują objawy chorobowe, których przyczyną może być jakość spożywanej wody. Częste są niepokojące objawy ze strony układu pokarmowego ( zaparcia, biegunki) i moczowego ( kamienie) jak również alergie. Powodem mogą być chemiczne zanieczyszczenia wody. Zaskakuje nas również fakt, że Optymalni chorują na nowotwory.

Aby lepiej poznać problem jakości wody, nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Czysta Woda.

Teraz znamy już systemy domowego oczyszczania wody i mamy odpowiednią wiedzę, możemy zatem z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że takie urządzenia faktycznie oczyszczają wodę ze środków chemicznych. Dla przypomnienia w kranowej wodzie można znaleźć ponad 2300 różnych związków chemicznych, między innymi są to: ołów, kadm, rtęć, arsen, azbest itd.

Mając świadomość wagi problemu zachęcamy do przemyślenia tego zagadnienia.

W swoich domach mamy zainstalowane takie urządzenia i chętnie podzielimy się swoją wiedzą i spostrzeżeniami na ten teamt. Takie urządzenie posiada, od 12 lat prezes Bractwa w Poznaniu – Zuzanna Rzepecka

Od września problem jakości wody i jej znaczenia w żywieniu będzie często poruszany na środowych spotkaniach w Klubie Optymalnych w Poznaniu.

Doradcy żywienia optymalnego:

Bogumił Świergiel – 0 696 635 573 i Zdzisław Kędzierawski – 0 509 612 807