Dr n. med. Danuta Laskowska

Wykład wygłoszony na Konferencji Lekarzy i Fizjoterapeutów Optymalnych
w dniu 23 kwietnia 2005r. w Ośrodku wypoczynkowym Marena w Międzywodziu

Temat nie byłby poruszany, gdyby możliwe było stosowanie żywienia optymalnego przy użyciu bezpiecznej żywności.

Może rozum ludzki sprawi, że coraz bardziej chore społeczeństwo zbuntuje się i wystąpi energicznie przeciwko eksperymentom na jego zdrowiu oraz dorabianiu się na jego chorobie i wszyscy zaczniemy się cieszyć z korzyści żywienia optymalnego, dla którego wiemy, że nie ma alternatywy.
Efektów uzyskiwanych po przejściu na ten model odżywiania nie da się przecenić, jednak oczekiwania powrotu do doskonałego zdrowia są coraz większe, a rezultaty nie zawsze zadowalające.

Dlaczego mimo tak dobrego modelu odżywiania i poprawnego jego stosowania, dokuczają nam nadal różne dolegliwości?
Przecież żywienie optymalne i właściwie dobrane leczenie prądami selektywnymi powinno przywrócić zdrowie i zregenerować organizm!
Czy w obecnym świecie możliwe jest dostarczenie organizmowi dobrego (czyli bezpiecznego) „budulca i energii?

Co się wyprawia z żywnością, trudno sobie w całości wyobrazić( sztuczne i „identyczne z naturalnymi dodatki, konserwacja chemiczna, promieniowaniem, UHT, modyfikacja genetyczna, pozostała po zanieczyszczeniach grzybami informacja elektromagnetyczna itp.)
To wszystko drogą pokarmową dostaje się do organizmu i miast spełniać funkcję doskonałych surowców do produkcji części zamiennych, zaczyna działać jak ciało obce , którego nasz organizm za wszelką cenę chce się pozbyć.

Przewlekły stres wywoływany przez toksyny bakteryjne, grzybowe, czynniki psychiczne, metale ciężkie, alergie, mikrofale i chroniczne pola zakłócające(PEM1) zaburza cybernetyczny układ regulacyjny organizmu wywołując w nim patologiczne reakcje.

Do najczęstszych tego typu reakcji należą alergie.

Szkolna medycyna coraz lepiej je, różnymi metodami diagnozuje, ale kompletnie nie zna żadnego w pełni skutecznego i nieszkodliwego sposobu na ich na ich pozbycie się. Różnymi lekami, między innymi p/ histaminowymi czy sterydami blokuje manifestacje alergiczną czyli objawy w czasie ich stosowania, nie likwiduje jednak nadwrażliwości, która w pewnych sytuacjach może stać się nie tylko groźna dla zdrowia ale i życia. Szczepionki pyłkowe nie dają zadawalających rezultatów, nie obejmują wszystkiego co uczula,, są uciążliwie długotrwałe( kilkuletnie), atakują układ immunologiczny i niepotrzebnie go eksploatują.

Najbardziej fizjologicznym, szybkim, skutecznym i nie zaburzającym normalnych funkcji organizmu sposobem jest wykorzystanie urządzeń technicznych do biorezonansowej metody diagnozy i terapii, opartych na wykorzystaniu odkryć fizyki kwantowej z ostatnich kilkudziesięciu lat oraz zjawiskach biorezonansu, bioinformacji, całej wiedzy o elektromagnetycznych, falowych, sprawczych procesach fizycznych zachodzących w organizmie ludzkim.
Zainteresowanych szczegółami odsyłam do prac takich uczonych jak Carlo Rubbia (laureat nagrody Nobla w roku 1984), F.A. Popp, Adey, Smith, Ks. prof.Włodzimierz Sedlak- patron naszego stowarzyszenia.

Żywienie optymalne jest najdoskonalszą z metod przywracania i utrzymywania zdrowia.

Gdyby dostępna była żywność nie zawierająca substancji obcych i nie modyfikowana a oddziaływania środowiska nie przekraczały zdolności adaptacyjnych, nie byłoby potrzeby omawiania powyższego tematu wśród lekarzy optymalnych.

Przewlekły stres, na który składają się problemy psychiczne, metale ciężkie, geopatia, mikrofale, toksyny, chroniczne pola zakłócające i alergie, powodują, że do odzyskania pełni zdrowia ŻO2 i prądy selektywne przestają wystarczać.

Za stan systemu regulacji podstawowej odpowiedzialne są trzy czynniki: potencjał wewnątrzkomórkowy, sprawność obwodów regulujących oraz rytmiczna produkcja ATP3.

Wszystkie one mogą być zburzone przez czynniki stresu chronicznego.

Od wielu lat wiadomo, że każdy człowiek posiada własne spektrum drgań, które może wykorzystać terapeutycznie. Wiadomo również, że przebieg reakcji chemicznych w ciele człowieka i zwierzęcia sterowany jest przez elektromagnetyczne drgania. Wszystkie części ciała, czy to chore czy zdrowe, mają u każdego człowieka różniące się od siebie całkowicie indywidualne pasmo drgań i tym samym również określony potencjał energetyczny.

Uszkodzenia organizmu mogą na wiele sposobów tak zmienić środowisko ciała, że przebiegi procesów biochemicznych zostaną zakłócone, przez co powstaną choroby. Szkodliwe substancje wchłonięte przez żywność, obciążenia elektrosmogiem, metalami ciężkimi w wodzie i plombach wyprowadzają system regulacyjny samonaprawczy z równowagi. Wszystkie te szkodliwe czynniki reagują na płaszczyźnie informacyjnej poprzez specyficzne elektromagnetyczne drgania, które wyzwalają. Jeżeli na te delikatne procesy sterujące w ludzkim organizmie zbytnio wpływają szkodliwe drgania zakłócające, mogą wystąpić błędy w sterowaniu i funkcjonowaniu, co jako skutek wywołuje choroby.

Dr Morell wpadł na pomysł, aby te szkodliwe drgania wygasić poprzez ich własne lustrzane odbicie i tym sposobem ułatwić samowyleczenie.

Aparaty do tego typu terapii umożliwiają osłabienie lub całkowite wygaszenie np. zmagazynowanych metali ciężkich poprzez dostarczenie organizmowi ich zinwertowanych drgań.

Aparaty do terapii biorezonansowej są w stanie poprzez biologiczno-fizyczny filtr rozróżnić spektrum mikromagnetyczne i spektrum informatyczne organizmu oraz podnieść jego osłabiony potencjał energetyczny.

W żadnej fazie terapii nie następuje dopływ obcej energii lub substancji obcej do organizmu.

Zestaw różnego rodzaju elektrod, w tym również magnetycznych, pozwala na „wydobycie chorobliwych drgań (dysharmonicznych) z głębiej położonych organów ciała poprzez pole magnetyczne . Zarówno diagnoza jak i przebieg terapii dają się mierzyć i kontrolować w punktach akupunktury. Zmieniają się potem również symptomy choroby jak i wyniki laboratoryjne.

Najlepsze wyniki terapii uzyskuje się w alergiach, nietolerancji pokarmowej i zatruciach środowiskowych.

Metoda jest wolna od niepożądanych skutków ubocznych, prowadzi do eliminacji i wydalenia obciążających informacji np. alergicznych by przez to uwolnić siły regulacyjne organizmu i wdrożyć procesy ozdrowieńcze.

Ta i podobne metody diagnostyczne powstały w oparciu o wiedzę dot. elektro-magnetycznej natury człowieka, której wielkim odkrywcą i propagatorem był nasz patron ks. Prof. Włodzimierz Sedlak. W usuwaniu różnych objawów i dolegliwości przy stosowaniu żywienia optymalnego niedoskonałymi produktami i braku dostępu do opisanej wyżej aparatury, można skorzystać z preparatów homeopatycznych, które właściwie dobrane, nie obciążając organizmu chemicznie ( bo w nich najczęściej poza informacją nic nie ma) przynoszą natychmiastową ulgę np. w kurczach łydek, ataku kamicy nerkowej i wielu innych niedogodnościach.

Podsumowując można zatem stwierdzić że:

ŻO przestaje być optymalne wobec trudności w pozyskiwaniu żywności bez obcych dodatków, często szkodzących zdrowiu,

ŻO, mimo wszystko, nie ma alternatywy w powrocie do zdrowia można pomóc metodami naturalnymi, epidemia alergii nie oszczędza ‘Optymalnych głównie ze względu na brak odpowiedniej żywności powrót do pełnego zdrowia opóźniają wpływy sztucznie wytwarzanego promieniowania elektromagnetycznego towarzyszące rozwojowi cywilizacji trudności w płynnym przepływie energii są powodowane przez różnego rodzaju blokady ( leki , metale ciężkie, wpływy geopatyczne, blizny itp.) wszelkie przemiany zachodzące w ciele człowieka sprowadzają się w ostateczności do przemian energetycznych energia jest nośnikiem życia, a jej niezakłócone krążenie warunkiem zdrowia nad sprawnym funkcjonowaniem organizmu ‘czuwają mechanizmy samoregulacyjne uszkodzenie mechanizmów samoregulacyjnych związane jest najczęściej ze szkodliwymi wpływami świata zewnętrznego co doprowadza do choroby, choroba polega na uszkodzeniu procesów samoregulacyjnych, a tym samym na zaburzeniu krążenia energii w organizmie; potrzebny do jej wyleczenia jest zatem lek energetyczny, a nie chemiczny. doskonałe w leczeniu astmy prądy selektywne usuwają groźne dla życia objawy spastyczne, niestety nie likwidują innych bardzo uciążliwych objawów alergii takich jak nadprodukcja wydzieliny w drzewie oskrzelowym i górnych drogach oddechowych, męczący kaszel, itp.

Czy pożywienie może być lekiem?

Tak, jeżeli wywoła w organizmie zjawisko biorezonansu , bez dysharmonii.

Co to jest zdrowie?

Można przyjąć, że jest to harmonijny przepływ energii w zrównoważonym polu elektromagnetycznym człowieka, lub za WHO4 , że jest to pełnia fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu, a nie tylko brak choroby lub kalectwa.

Jak można zapewnić sobie zdrowie?

  • Odbudowywać ciało z odpowiednich składników,
  • Unikać spożywania dodatków np. różnego rodzaju niesprawdzonych suplementów,
  • Unikać narażania się na powstawanie blizn ( urazy, samookaleczenia, zbędne zabiegi chirurgiczne)
  • Unikać przebywania w strefie oddziaływania pól elektromagnetycznych (PEM5), lub stosować skuteczne ochrony,
  • W razie wystąpienia objawów choroby, eliminować je sposobami nie pozostawiającymi trwałych śladów lub zanieczyszczeń,
  • Działania inwazyjne ( np. operacje chirurgiczne), leki (antybiotyki, sterydy, leki p/zapalne, p/bólowe itp.) ograniczać do sytuacji w których inne, naturalne metody leczenia nie mają skutecznego zastosowania,
  • Przedkładać leczenie regulujące pole elektromagnetyczne organizmu i udrażnianie „meridianów” przez elektromagnetyczne usuwanie trucizn, alergii, skutków promieniowania i blizn, nad chemiczne leczenie związkami, których wpływu (wszystkich jego składników ) nie można przewidzieć.
  • Bez zahamowań pomagać ludziom w wyzwalaniu się z alergii zalecając metody nowoczesne, skuteczne i nie obciążające układu immunologicznego,

Korzystanie z naturalnych metod leczenia takich jak biorezonans czy bioinformacja, homeopatia homotoksykologia izopatia czy też akupunktura, jest najbezpieczniejszą i czasami jedyną skuteczną pomocą w przywracaniu zdrowia.

dr n. med. Danuta Laskowska


1. Pole elektromagnetyczne
2. żywienie optymalne
3. adenozynotrifosforan
4. Światowa Organizacja Zdrowia (ang. World Health Organization )
5. Pole elektromagnetyczne