Zarząd Bractwa Optymalnych w Poznaniu

Prezes Zarządu

Zuzanna Rzepecka

V-ce Prezes Zarządu

Bogumił Świergiel

Bogusław Świergiel

Skarbnik Zarządu

Leszek Cofta

Leszek Cofta

Sekretarz Zarządu

Iwona Graf

Iwona Graf

Skład poszerzony Zarządu

Członek Zarządu

Andrzej Dobrzyński

Andrzej Dobrzyński
Członek Zarządu

Halina Król

Halina Król

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji

Jan Pidek

Jan Pidek

V-ce Przewodniczący
Komisji

wakat

Michał Sobański
Członek Komisji

Irena Woytyla

Irena Woytyla

Skład poszerzony Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji

Zdzisława Karpińska

Zdzisława Karpińska
Członek Komisji

Sabina Kawecka

Sabina Kawecka