Fundacja Westona A. Price’a (Weston A. Price Foundation)

Dr Weston Price badał żyjące w izolacji nieprzemysłowe społeczności, aby ustalić optymalną dietę dla człowieka. Jego badania wykazały, że ludzie uzyskują w kolejnych generacjach doskonały stan zdrowia fizycznego tylko wtedy, gdy spożywają bogatą w składniki pokarmowe naturalną żywność oraz witalne, rozpuszczalne w tłuszczach aktywatory znajdujące się wyłącznie w tłuszczach zwierzęcych.

“Nowe” poglądy na prawidłowe żywienie człowieka, zaczerpnięte zostały głównie z publikacji Fundacji Westona A. Price’a. www.westonaprice.org

Poglądy te nie są do końca zgodne z modelem Żywienia Optymalnego opracowanym przez dr Kwaśniewskiego ale są przykładem w jaki sposób obecna nauka i dietetyka “dryfuje” w kierunku właściwego modelu żywienia. Dryfuje gdyż trudno przyznać za jednym razem, że to co było tak silnie lansowane tak długi czas, nie jest właściwe.

Wiem, że większość ludzi, nawet tych dobrze sobie radzących z problemami najwyższej złożoności, rzadko jest w stanie zaakceptować choćby najprostszą i najoczywistszą prawdę, jeśli zmusza ich to do ogłoszenia fałszywości wniosków, które z upodobaniem przedstawiali swoim kolegom, o których z dumą mówili innym, i z których, nić po nici, utkali materię swojego życia.Lew Tołstoj

Osoby dobrze znające Żywienie Optymalne znajdą tu potwierdzenie tez głoszonych od lat przez dr Kwaśniewskiego i kolejne zwycięstwo zdrowego rozsądku.W tych zestawieniach można znaleźć elementy nie do końca zgodne z Żywieniem Optymalnym. Nie znaczy to że coś jest nie tak… popatrzmy na to jak na młodszego brata powracającego do domu z dalekich wojaży.

Osoby mniej znające Żywienie Optymalne proszę o uważne i z rezerwą czytanie tych tekstów – to NIE jest oficjalne stanowisko Optymalnych. Przedstawione poglądy mogą się różnić od zaleceń Żywienia Optymalnego albo mogą być przedstawione z innej perspektywy i powodować błędną interpretację.