Stres zjada nas dosłownie i niszczy naczynia krwionośne - Arterioskleroza naczyń krwionośnych zwana potocznie miażdżycą to powszechnie znana i groźna chorobą. Jest ona bezpośrednią przyczyną połowy przedwczesnych zgonów mężczyzn i kobiet wśród społeczeństw krajów wysokorozwiniętych...
Aspekty epidemiologiczne i kliniczne diety niskowęglowodanowej “optymalnej” - Wyniki badań dr n. farm. Izabeli Bolesławskiej z Katedry i Zakładu Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Wyniki badań PAN w Częstochowie - Czynniki ryzyka miażdżycy u osób długotrwale odżywiających się dietą wysokotłuszczową. Celem badań była ocena czynników ryzyka miażdżycy u osób długotrwale odżywiających się tzw. “dietą Kwaśniewskiego”. Ta niskowęglowodanowa, wysokotłuszczowa, ketogenna dieta jest uważana za miażdżycorodną i szkodliwą dla zdrowia – chociaż nie opublikowano żadnych badań dotyczących jej wpływu na organizm ludzki. Grupę badaną stanowiło 30 zdrowych […]
Jajeczko! Na zdrowie! - Obawa przed spożywaniem więcej niż trzech jaj na tydzień z uwagi na obecność w nich cholesterolu, jest w naszym społeczeństwie mocno rozpowszechniona. Opinie wielu specjalistów medycyny i żywienia często są jednostronne, a czasem wręcz tendencyjne. Przeciwnicy konsumpcji jaj, w oparciu o przestarzałą informację i nie w pełni aktualną wiedzę z tego zakresu, ciągle cierpią na […]