Polecamy lekturę wyników badań dr n. farm. Izabeli Bolesławskiej z Katedry i Zakładu Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Badania dotyczą wielu aspektów żywienia optymalnego.

 

Aspekt-epidemiologiczne-i-kliniczne